Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knyga

Ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje paliko Mažojoje Lietuvoje spausdinta knyga. XVI a. Reformacija suteikusi teises gimtajai kalbai sudarė sąlygas atsirasti lietuviškai raštijai. Karaliaučiuje 1547 m. buvo išspausdinta pirmoji lietuviška knyga M. Mažvydo Katekizmas, 1653 m. pasirodė pirmoji Danieliaus Kleino parengta lietuvių kalbos gramatika, 1735 m. pirmą kartą išleista lietuviška Biblija, 1747 m. – pirmasis mokslinis veikalas apie lietuvių kalbą, parašytas Pilypo Ruigio, sukurtas pirmasis lietuviškas grožinės literatūros kūrinys (K. Donelaičio „Metai“), 1822 m. pradėtas leisti pirmasis lietuviškas periodinis leidinys, 1825 m. pasirodė pirmasis surinktų Prūsų Lietuvoje dainų rinkinys, parengtas L. Rėzos. Muziejaus rinkinyje yra per 6000 leidinių lietuvių ir vokiečių kalbomis spausdintų Karaliaučiaus, Tilžės, Klaipėdos, Priekulės spaustuvėse. Ekspozicijoje supažindinama su knygos ir raštijos kultūra Mažojoje Lietuvoje. Pirmenybė teikiama rankraščiams ir spaudiniams lietuvių kalba, kurie simbolizuoja krašto lietuviškumą, atminties paveldo svarbą: Biblijos, katekizmai, maldaknygės, giesmynai, pamokslų knygos, lietuvių kalbos ir tautosakos darbai, spaudos draudimo laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje spausdinti ir į Didžiąją Lietuvą gabenti spaudiniai. 

Ypatingas dėmesys skiriamas Klaipėdos krašte (Klaipėdoje, Šilutėje, Priekulėje, Bitėnuose) spausdintiems leidiniams bei jų autoriams. Taip pat galima susipažinti su leidiniais vokiečių kalba, kurie skirti Mažosios Lietuvos tematikai. Pristatomi Klaipėdos krašte gimusių ar jame gyvenusių žymiausių autorių E. Wicherto, H. Sudermanno, J. Sembritzkio ir kt. kūriniai. Eksponuojami ir seniausi muziejuje saugomi XVI–XVII a. spaudiniai, unikalus Klaipėdos apskrities Dieglių kaimo mokytojo Gerulio istorijos ir gamtos mokslų konspektas, rašytas lietuvių kalba 1816–1817 m. Ekspoziciją papildo E. Labutytės grafikos darbų ciklas „Mažosios Lietuvos veikėjai“ bei medalių kolekcija, skirta žymiausiems knygos kūrėjams.Platesnis istorinis kontekstas atskleidžiamas multimedijos terminale. Jame galima susipažinti su vertingiausiais muziejuje saugomais leidiniais, knygų autoriais, leidėjais. 

Ekspozicijos fragmentas Ekspozicijos fragmentas

Informacija apie iliustracijas: 

1 pav. M. Mažvydo parengto giesmyno Giesmės krikščioniškos I dalies (1566) titulinis puslapis. Fotografuotinis leidimas knygoje: Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams. Kaunas, 1922.

2 pav. Pilypo ir Povilo Philippo ir jo sūnaus Pauliaus Ruigių (Ruhig) lituanistinių veikalų leidybinis konvoliutas Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrimas; Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas; Lietuvių kalbos gramatikos pradmenys. Karaliaučius, 1745–1747. 

3 pav. L. Rėzos redaguotos lietuviškos Biblijos (1816) antraštinis lapas 

4 pav. Martyno Liuterio pamokslų rinkinys Mišių knygos. Tilžė: Otto v. Mauderode spaustuvė. [1897] 

5 pav. Šv. Bonaventūro (1221–1274) teologinis veikalas Gyvenimas Išganytojaus svieto viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus. [P. Šilinskio, K. Pakalniškio vertimas], antras leidimas. Vilnius, 1899. Kontrafakcinis leidinys, spausdintas Tilžėje, Otto von Mauderodės spaustuvėje, 1899. 

6 pav. Leidyklos ir spaustuvės Rytas knygynas Klaipėdoje. Apie 1935 m.  

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.