Darbuotojų straipsniai ir pranešimai

2019 metai

Bračiulienė R., Puškorius A. „Odos radiniai iš Klaipėdos piliavietės archeologinių tyrimų“ //„Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai“, Klaipėda, 2019, p. 200–221

Papariga D. „XIV–XVI a. žvejybinių kabliukų iš Klaipėdos piliavietės kolekcija“ //„Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai“, Klaipėda, 2019, p. 222–229

Kavaliauskienė A.Knyga – kaip atminties ženklas“ // „Klaipėda“, kultūros ir meno žurnalas „Durys“, 2019 02 22

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (1)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019m. vasario 15 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (2)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. kovo 1 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (6)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. kovo 29 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (7)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. balandžio 5 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (8)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. balandžio 19 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (9)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. balandžio 26 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (11)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. gegužės 17 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (12)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. gegužės 24 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (14)“ // Vakarų ekspresas, 2019 m. birželio 7 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (15)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. birželio 14 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (17)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. rugsėjo 6 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (18)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. spalio 11 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (19)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. spalio 25 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (20)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. lapkričio 8 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (21)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. lapkričio 15 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (22)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. lapkričio 22 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (23)“ /// „Vakarų ekspresas“, 2019 m. lapkričio 29 d.

Kavaliauskienė A. „Eksponatų istorijos. Kuskos savininkė – siuvėja, kilusi iš žvejininkų“// „Vakarų ekspresas“, 2019 m. lapkričio 30 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (25)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. gruodžio 13 d.

Simanaitienė S. „Senųjų Klaipėdos kapinių istorijos (26)“ // „Vakarų ekspresas“, 2019 m. gruodžio 20 d.

2018 metai

Simanaitienė S. „Interviu su dailininku Anatolijumi Klemencovu“ // literatūrinis-kultūrinis almanachas „Baltija“, Klaipėda, 2018

Bliujienė A., Bračiulienė R. „Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose“, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018

Kavaliauskienė A. Ž. „Kiekvienam paveikslui po eilėraštį“ (J. Gegelevičiūtės parodos „Sapnų geometrija“ pristatymas), dienraštis „Klaipėda“, 2018 m. kovo 23 d.

Kavaliauskienė A. Ž. „Pasirodė knyga apie Vakarų Lietuvos istorinį kostiumą“ //dienraščio „Klaipėda“ mėnesinis kultūros žurnalas „Durys“, 2018 Nr. 4 (52)

„Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII a.“. Sud.: Bliujienė A. Red. kolegija: Genys J., Wemhoff M., Griciuvienė E., Neumayer H., Žulkus V. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Vilnius, 2018

Bliujienė A., Genys J. „Archeologinės vertybės nūdienos Europoje: duoklė praeičiai ir žvilgsnis į ateitį“ // „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII a.“, Vilnius, 2018, p. 10–13

Genys J. „Keli Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus raidos ir veikos aspektai“ // „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII a.“, Vilnius, 2018, p. 33–41

Genys J. „Naujai rastas prekybos ir amatų centras prie Klaipėdos“ // „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII a.“, Vilnius, 2018, p. 269–275

„Paskutinis, užvėręs vartus. Pagal Juliaus Radtkės dienoraščius“. Sud.: Kavaliauskienė A. Ž. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Vilnius, 2018

Kavaliauskienė A. Ž. „Pratarmė“ // „Paskutinis, užvėręs vartus. Pagal Juliaus Radtkės dienoraščius“, Vilnius, 2018

Bliujienė A., Matulaitienė I., Garbaras A., Šapokaitė J., Ežerinskis Ž., Ulozaitė R., Bračiulienė R. „Dietary aspects of the West Lithuanian people during the Late Roman and Early Migration periods with reference to household and funerary potery“ // „Praehistoriche Zeitschrift. 93 (1)“, Berlin, 2018

Songailaitė R. „Biržų apylinkių archeologiniai paminklai ir jų tyrimai“ // „Žiemgala“, 2018 Nr. 1, p. 28–35

Songailaitė R. Bandužių, Žardės senovės gyvenvietė // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais“, Vilnius, 2018, p. 109–115

Songailaitė R. „Biržų senoji dvarvietė“ //„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais“, Vilnius, 2018, p. 237–239

Songailaitė R. „Mantagališkio dvaras“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais“, Vilnius, 2018, p. 139–242

Songailaitė R. „Rokiškio senoji dvarvietė“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais“, Vilnius, 2018, p. 242–245

2017 metai

Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“. Sud.: Kavaliauskienė A. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. Pratarmė“ //„Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Bračiulienė R. „Klaipėdiškių apavas XVI–XVII a. // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Drobulė – lietuvininkių pasididžiavimas XIX amžiuje" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Išeiginiai drabužiai. XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė“ // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Lietuvininkių delmonai" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Lietuvininkės su kasų vainikais. XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Krikšto drabužėliai" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Konfirmacijos drabužiai" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. Apranga Klaipėdos krašto gyventojų vestuvėse. XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Kasdieniai ir darbo drabužiai" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Klaipėdos krašto gyventojų apavas. XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Bernotaitė-Beliauskienė D., Kavaliauskienė A. „Lietuvininkų pirštinės" // „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV a.– XX a. 1 pus.“, Vilnius, 2017

Songailaitė R. „Palanga, Vytauto g. 79“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais“, Vilnius, 2017

Songailaitė R. „Rokiškio senosios dvarvietės tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais“, Vilnius, 2017

Kavaliauskienė A. „Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“. Naujos ekspozicijos „Nuo gintarinio verpstuko smagračio iki tautinio kostiumo“ atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2017 m. gegužės 18 d.

Kavaliauskienė A. „Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas muziejų ekspozicijose“. Konferencija „Kultūra ir turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“ , Klaipėdos valstybinės kolegijoje, 2017 m. birželio 22 d.

Kavaliauskienė A. „Nuo gintarinio verpstuko smagračio iki tautinio kostiumo" // „Klaipėda“, priedas „Durys“, 2017 m. birželio mėn.

Simanaitienė S. „Klaipėdos skulptūrų parke: veidotyra, žaidimas, istorija“. Konferencija „Kultūra ir turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“ , Klaipėdos valstybinės kolegijoje, 2017 m. birželio 22 d.

Simanaitienė S. Įvadinis pranešimas apie Skulptūrų parko situaciją. Seminaras, skirtas Klaipėdos skulptūrų parko 40-mečiui paminėti, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 2017 m. spalio 20 d.

Simanaitienė S. „Klaipėdos skulptūrų parkui – 40“ // „Klaipėda”, priedas „Durys“, lapkričio mėn.

Kavaliauskienė A. „Lietuvininkų tradicinės aprangos atspindžiai Ievos Simonaitytės kūryboje“ [paskaita], Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 2017 m. gruodžio 14 d.

2016 metai

Songailaitė R. „Biržų piliavietės tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais“, Vilnius, 2016

Songailaitė R. „Mantagailiškio dvaro tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais“, Vilnius, 2016

Songailaitė R. „Senoji Rokiškio dvarvietė“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais“, Vilnius, 2016.

Songailaitė R. „Biržų miesto archeologiniai paminklai ir jų tyrimai“ // „Žiemgala“, Kaunas, 2016, Nr. 1

„Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr.“ (katalogas). Sud.: T. Niedvarienė ir R. Songailaitė, Vilnius, 2016, 186 p.

„Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šerno gyvenimo kelias“ (katalogas). Sud.: S. Pocytė, V. Vareikis, Z. Genienė (iliustracinė dalis), S.Vaičiūnienė (iliustracinė dalis). Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2016, 134 p.

Našutinskaitė D. „Mokinių kūrybiškumo ugdymo galimybės“. Respublikinė mokytojų ir mokinių praktinė-kūrybinė konferencija „Kūrybiškumas – šiuolaikinės mokyklos požymis“, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, 2016 m. kovo 13 d.

Genienė Z. „Klaipėdos krašto kultūrinės atminties šaltinių grįžimas į Klaipėdą. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus atvejis“. Konferencija „Išsklaidytos bibliotekos – išsklaidytas paveldas: daugybė būdų pažinti“, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka, 2016 m. lapkričio 7 d.

Kavaliauskienė A. „XIX a. II pusės – XX a. I pusės lietuvininkų rankšluosčiai – šeimos papročių ir tradicijų pasakotojai“. Mokslinė konferencija „Rankšluosčiai tarp tradicijos ir inovacijos“, VDA Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“, 2016 m. lapkričio 17 d.

Simanaitienė S. „Jei gali nerašyti – rašyk“. Tarptautinis seminaras „Psichosocialinė reabilitacija: biblioterapijos ir terapinio rašymo poveikio tyrimai“, Klaipėdos universitetas, 2016 m. lapkričio 25 d.

Genys J. „Multikultūrinis miestas ir ateities iššūkiai“. Praktinė konferencija „Miesto, kultūrinis gyvenimas: raidos galimybės, alternatyvos ir perspektyvos“, Klaipėda, 2016 m. gruodžio 1–2 d. 

2015 metai

Genienė Z. „Lietuvos jūrinės kultūros raida 1925–2014. Jūros šventės“. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2015„Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai. XIV a. –XIX a. vidurys“. Sud.: Genys J., Rutkaitienė L., Songailaitė R. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2015

Genys J., Rutkaitienė L., Songailaitė R. „Įžanginis žodis“ // „Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai. XIV a. –XIX a. vidurys“. Klaipėda, 2015

Genys J. „Klaipėdos krosnys“ // „Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai. XIV a. –XIX a. vidurys“. Klaipėda, 2015

„Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“ [parodos bukletas]. Klaipėda, 2015

Kavaliauskienė A. „Lietuvininkų apranga XIX a. pabaigoje –XX a. pirmojoje pusėje pagal Ievą Simonaitytę“ // literatūrinis almanachas „Baltija“, Klaipėda, 2015

Simanaitienė S. „K. Donelaičio metai per vieną dieną“ // dienraščio „Klaipėda“ mėnesinis kultūros ir meno žurnalas „Durys“, 2015 sausis, Nr. 1 (13)

Songailaitė R. „Tyrimai Klaipėdos pilies rytinėse prieigose“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“, Vilnius, 2015

Songailaitė R. „Mantagailiškio dvaro tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“, Vilnius, 2015

Songailaitė R. „Senoji Rokiškio dvarvietė“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“, Vilnius, 2015

Našutinskaitė D. „Mažoji Lietuva“ ir „Klaipėdos miesto istorinė raida“ [pranešimai], Klaipėdos m. Vytauto Didžiojo gimnazija, 2015 m. vasario 2 d.

Grušelionienė A. „Mažosios Lietuvos muziejaus edukacinės programos“. Konferencija „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti“, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, 2015 m. vasario 12–13 d.

Genys J., Songailaitė R. „Biržų pilies archeologinių tyrimų istorija“. Konferencija „Naujausi Lietuvos pilių archeologiniai tyrimai“, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2015 m. spalio 1 d.

Kavaliauskienė A. „Folkloro popietė muziejuje: gyvosios tradicijos paieškos“ // dienraščio „Klaipėda“ mėnesinis kultūros ir meno žurnalas „Durys“, 2015 m. lapkritis, Nr. 11

Kavaliauskienė A. „Lietuvininkų kultūrinio paveldo pristatymas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje“. Konferencija „Vietos kultūros pristatymas Lietuvos regioniniuose muziejuose“, P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus, 2015 m. lapkričio 19 d.

Kavaliauskienė A. „Lietuvininkų aprangos autentiškumo paieškos XVIII a.“. Tarptautinė konferencija „Kultūrinė atmintis: autentiškumo paieška ir subkultūra“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2015 m. lapkričio 26 d.

Kavaliauskienė A. „Klaipėdos krašto gyventojų drabužiai I. Simonaitytės raštuose“. Respublikinė metodinė–praktinė konferencija „ Eisva mudu abudu“, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija, 2015 m. gruodžio 10 d.  

2014 metai

Songailaitė R. „Detalieji archeologiniai tyrimai Pilies g. 2 a, Klaipėdoje 2013 metais“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais“, Vilnius, 2014

Songailaitė R. „Detalieji archeologiniai tyrimai Mantagailiškio dvaro sodyboje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais“, Vilnius, 2014

Songailaitė R. „Astravo kapinyno tyrimų istorija“ // „Astravo kapinynas XVIII–XI a.“, 2014

Našutinskaitė D. „Edukacinės programos „Svečiuose pas K. Donelaitį“ pristatymas“. Seminaras-praktikumas „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta K. Donelaičio metams paminėti“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2014 m. sausio 17 d.

Genienė Z. „Prūsija ir Donelaitis“ // „Vakarų ekspresas“, 2014 01 23

Našutinskaitė D. „XVIII a. Prūsija. K. Donelaičio gyvenimas ir kūryba“, skaitytas pranešimas konferencijoje „Donelaitis ir mes“. Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija (Klaipėda), 2014 m. kovo 27 d.

Našutinskaitė D. „Mokyklų muziejų veikla ir šiuolaikinės aktualijos“. Mokyklų muziejų vadovų ir mokinių metodinė-praktinė konferencija ,,Mokyklų muziejų veikla ir šiuolaikinės aktualijos“, ,,Žaliakalnio“ gimnazija (Klaipėda), 2014 m. gegužės 13 d.

Genys J. „Muziejų strateginės veikos kryptys 2014–2020 m. modernių ekspozicijų kūrimas“. Lietuvos muziejų asociacijos seminaras „Muziejai šiuolaikinėje visuomenėje: strateginės plėtros kryptys, tikslai, uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame kontekste“, Palanga, 2014 m. spalio 15–17 d.

Songailaitė R. „Šiaurės rytų Lietuvos dvarų archeologiniai tyrimai“. Tarptautinė  mokslinė konferencija ,,Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, Biržų krašto muziejus ,,Sėla“, 2014 m. lapkričio 28–29 d.

Kavaliauskienė A. „Kristijono Donelaičio epochos lietuvininkų apranga”. Mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai), Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Taikomosios dailės muziejus, 2014 m. gruodžio 9–10 d.

Bračiulienė R. ,,Bandužių kapinyno romėniškojo laikotarpio kapai“, Mokslinė konferencija ,,Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai su Romos imperijos kaimynais II–III a.“, Kretingos muziejus, 2014 m. gruodžio 11 d.

Genienė Z., Grušelionienė A. „Kristijono Donelaičio metams skirtų parodų ir projektų sklaida Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje“. Mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio kultūriniai kontekstai ir etninės kultūros išsaugojimo svarba“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2014 m. gruodžio 11 d.

Našutinskaitė D. „Etninei kultūrai skirti edukaciniai užsiėmimai Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje“. Konferencija „Kristijono Donelaičio kultūriniai kontekstai ir etninės kultūros išsaugojimo svarba“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2014 m. gruodžio 11 d. 

2013 metai

„Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“. Sud.: Genienė Z., Vareikis V. Leidėjai: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos universiteto istorijos katedra, Klaipėdos Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Klaipėda, 2013
Genys J. „Pratarmė“ // „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“. Klaipėda, 2013
Genienė Z., Vaičiūnienė S. „Įvykiai ir žmonės 1918–1923 m.“ [tekstai ir išplėstiniai komentarai] // „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“. Klaipėda, 2013
Kavaliauskienė A. „Lietuvininkų tradicinės aprangos ir nešiosenos atspindžiai Ievos Simonaitytės kūryboje“ // „Tautosakos darbai“. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013
Songailaitė R. „Skuodo senkapio tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“.Vilnius, 2013
Songailaitė R. „Tyrimai Biržų senamiestyje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“. Vilnius, 2013
Songailaitė, R. Kujelis G. „Tyrimai Rokiškio senojo dvaro teritorijoje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“. Vilnius, 2013
Songailaitė R. „Detalieji archeologiniai tyrimai S. Dagilio g. 8 Biržuose“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“. Vilnius, 2013
Songailaitė R. „Detalieji archeologiniai tyrimai Reformatų g. 1 Biržuose“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“. Vilnius, 2013
Songailaitė R. „Nemunėlio Radviliškio neveikiančių kapinių aplinkos žvalgomieji tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“. Vilnius, 2013
Genienė Z. „Palangos jūros maudyklės ir kurortas XIX–XX a. pirmoje pusėje“ // „Palanga“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“). Vilnius, 2013
Genys J., Farmaniukaitė D. „Klaipėdos senamiescio viešųjų erdvių istorinės raidos apžvalga: urbanistinis ir kraštovaizdžio aspektas“// „Kultūros paminklai. 17“. Vilnius, 2013
Našutinskaitė D. „Spaustuvės Mažojoje Lietuvoje“. Respublikinė mokinių konferencija „1863–1864 metų sukilimo atgarsiai“, Priekulė, 2013 m. kovo 20 d.
Genienė Z., R. Mečinskienė R. „Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ikonografinis rinkinys“. Seminaras „Senoji fotografija: tyrinėjimai, skaitmeniniams ir sklaida“, Klaipėda, 2013 m. lapkričio 11 d.
Songailaitė R. „Biržų tvirtovės arsenalo archeologiniai tyrinėjimai“. Konferencija „Biržų tvirtovė XVI–XVIII a. karuose“, Biržai, 2013 m. lapkričio 22 d.
Genienė Z. „1923 m. įvykiai ir žmonės istorinėje ikonografijoje“. Mokslinė konferencija „Klaipėdos krašto prijungimo politinė, ekonominė ir kultūrinė reikšmė Lietuvai“, Klaipėda, 2013 m. gruodžio 6 d.
Kavaliauskienė A. „Advento–Kalėdų tradicijos, simbolika. Tradicinis Klaipėdos krašto Advento vainikas“. Seminaras „Advento–Kalėdų šventinių puošmenų simbolika ir gamyba“, Klaipėda, 2013 m. gruodžio 7 d.

2012 metai

„Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“. Sud. Simanaitienė S. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2012
Simanaitienė S. „Įžanginis žodis“ // „Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“. Klaipėda, 2012
Genienė Z. „Klaipėdos kapinės“ // „Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“. Klaipėda, 2012
Varkalis D., Pilaitis G. „Vėlių šlamėjimas parko alėjose – lyg nebylus priekaištas“ // „Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“. Klaipėda, 2012
„Klaipėdos tapatumo ženklai: anspaudas, herbas, vėliava“. Sud.: Genys J., Mickevičius K. Leidėjai: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Klaipėda, 2012
Genys J., Žulkus V. „Klaipėdos miesto antspaudo ir herbo semantika“ // „Klaipėdos tapatumo ženklai: anspaudas, herbas, vėliava“. Klaipėda, 2012
Barasa D., Genienė Z., Mickevičius K., Vaivada V. „Klaipėdos anspaudai, herbas ir jų panaudojimo pavyzdžiai XIII–XX a.“ // „Klaipėdos tapatumo ženklai: anspaudas, herbas, vėliava“. Klaipėda, 2012
Songailaitė R. „Archeologiniai tyrimai Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdoje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais“. Vilnius, 2012
Songailaitė R. „Skuodo senkapio tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais“. Vilnius, 2012
Songailaitė R. „Tyrimai Biržų pilies teritorijoje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais“. Vilnius, 2012
Songailaitė R. „Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Biržų senamiestyje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais“. Vilnius, 2012
Genys J. “Žardė a Medieval Curonian Trade and Craft centre” // “Archeological Investigations in Independent Lithuania 1990 – 2010”. Vilnius, 2012
Songailaitė R. “The Investigation of the Papilys Fortified Manor Site” // “Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990–2010”. Vilnius, 2012
Songailaitė R. “The Kraukliai Glassworks Site” // “Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990–2010”, Vilnius, 2012
Karalius S. „Rezistencija ir tremtis Klaipėdoje ir Klaipėdos krašte. Rengiamos ekspozicijos koncepcijos pristatymas“. Klaipėdos m. PŠKC rengta konferencija „Istorikai miestui – Klaipėda praeityje ir dabartyje“, Klaipėda, 2012 m.gegužės 10 d.
Genienė Z. „Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus tarptautinių parodų rengimo patirtis“. Konferencija „Parodų tiltai: informacija ir komunikacija“, Kaunas, 2012 m. spalio 2 d.
Simanaitienė S. „Jonas Genys: „...emocinio istorijos pateikimo labai reikia“ // www.kulturpolis.lt, 2012 m. spalio 8 d.
Bračiulienė R. „Klepė, šliurė, šlepetė – populiarius klaipėdiečių apavas XVI–XVII a.“ Mokslinė konferencija „Vakarų Lietuvos istorinio kostiumo savitumas: tradicijų pastovumas ir pokyčiai“, Klaipėda, 2012 m. lapkričio 29 d.
Varkalis D. „XII–XIV a. papuošalų kopijos ir rekonstrukcijos. Palangos senkapio ir žemaičių kalnelio kapinyno archeologinė medžiaga“. Mokslinė konferencija „ Vakarų Lietuvos istorinio kostiumo savitumas: tradicijų pastovumas ir pokyčiai“, Klaipėda, 2012 m. lapkričio 29 d.
Genienė Z. „Klaipėdos krašto istorinio kostiumo atspindžiai MLIM ikonografijos rinkinyje“. Mokslinė konferencija „Vakarų Lietuvos istorinio kostiumo savitumas: tradicijų pastovumas ir pokyčiai“, Klaipėda, 2012 m. lapkričio 29 d.
Kavaliauskienė A. „Mažosios Lietuvos gyventojų drabužiai XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje“. Mokslinė konferencija „Vakarų Lietuvos istorinio kostiumo savitumas: tradicijų pastovumas ir pokyčiai“, Klaipėda, 2012 m. lapkričio 29 d.
Simanaitienė S. „Kas Kur Kada apie Vakarų Lietuvos istorinį kostiumą“ //www.kulturpolis.lt, 2012 m. gruodžio 17 d.

2011 metai

 Genienė Z., Masiulienė I. [Klaipėdos pilies muziejaus lankstinuko tekstas]. Klaipėda, 2011
Songailaitė R. ,,Archeologiniai tyrimai Klaipėdos dramos teatre“ // ,,Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius, 2011
Songailaitė R. ,,Archeologiniai tyrimai Didžioji Vandens g. 2 (MLIM saugyklos)“ // ,,Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius, 2011
Songailaitė R. ,,Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Skuode“ // ,,Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius, 2011
Songailaitė R. ,,Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Ylakiuose (Skuodo r.)“ // ,,Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius, 2011
Songailaitė R. ,,Biržų arsenalo archeologiniai tyrimai“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais“, Vilnius 2011
Songailaitė R. „Biržų pilis: istoriografija ir archeologinių tyrimų apžvalga. II dalis“ // „Žiemgala“ (istorijos ir kultūros žurnalas), Kaunas, 2011, Nr.1
Našutinskaitė D. „Gabūs vaikai edukacinės veiklos kontekste“. Respublikinė konferencija „Gabūs vaikai – iššūkis šeimai, mokyklai, visuomenei“; Klaipėdos m. Sendvario pagrindinėje mokykloje, balandžio 15 d.
Garšvienė S., Bračiulienė R. „Footwear Samples of a Town Dwellers of Klaipėda in the Second Half of the 17th Century“. IX-tasis Baltijos šalių restauratorių suvažiavimas „Synthesis of art and science in conservation: trends and achievements“. Vilnius, gegužės 9–13 d.
Kavaliauskienė A. „Mažoji Lietuva – kas tai?“. Konferencija „Istorija – tai išsaugota praeitis, sulaikyta arba grąžinta į dabartį“; Klaipėdos raj. Endriejavo vidurinėje mokykloje, birželio 7 d.
Songailaitė R. „Konstantino ir Eustachijaus Tiškevičių veikla Biržuose“. Mokslinė konferencija „111 grafų Tiškevičių metų Biržų krašte 1811–1922 m.“, Biržai, rugsėjo 17 d.
Genienė Z. ,,Klaipėdos miesto kapinių istorinė raida“. Konferencija „Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“; Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Klaipėda, rugsėjo 23 d.
Genys J., Furmanickaitė D., Grauslys L. ,,Klaipėdos senamiesčio viešųjų erdvių istorinė raida ir vystymosi kryptys“. V Urbanistinis forumas „Lietuvos pajūrio urbanizacija. Patirtis. Pamokos. Vizija 2030“, Klaipėda, spalio 14–15 d.
Genienė Z. ,,Muziejinio darbo patirtis“. Konferencija „Ar turėsime Palangos krašto muziejų?“, Palanga, spalio 26 d.
Genys J. ,,Vakarų Lietuvos muziejų vystymosi kryptys“. Konferencija „Ar turėsime Palangos krašto muziejų?“, Palanga, spalio 26 d.
Songailaitė R. ,,Biržų pilies arsenalo archeologiniai tyrimai 2008–2011 metais“. Lietuvos archeologijos draugijos tarptautinė konferencija „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, Kernavė, lapkričio 25 d.

2010 metai

Kavaliauskienė A. „Adolfo Viluckio Užgavėnių kaukės („Lyčynos“)“ // „Žemaičių kalendorinė tautosaka: Užgavėnių dainos“. Klaipėda, KU HMF Baltistikos centras, 2010, 72 p.
„Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid.–XIX a.“. Sud.: Songailaitė R., Rutkaitienė L. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2010
Genys J., Songailaitė R. „Įžanginis žodis. Trumpai apie Klaipėdos puodžius ir keramiką“ // „Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid.–XIX a.“ [katalogas]. Klaipėda, 2010, p. 7–9 (lietuvių klb.), p. 10–11 (anglų klb.)
Sondrena Skulptūraitė „V. Krutinis: Turite geriausią skulptūrinės plastikos ekspoziciją Lietuvoje“ // „Klaipėda“, 2010 01 27
Našutinskaitė D. „Šiupinio šventės tradicijos Mažojoje Lietuvoje“. Pranešimas Klaipėdos m. mokyklų mokinių Užgavėnių persirengėlių inscenizacijų ir kaukių konkurse. Klaipėdos m. „Žaliakalnio“ gimnazija, 2010 02 20
Simanaitienė S. „Klaipėdos skulptūrų parke, ieškok gyvybės formų“ // „Vakarų ekspresas“, 2010 07 01
Genienė Z. „Tiškevičiai ir jų kultūrinis palikimas“. Pranešimas Europos kultūros paveldo renginiams skirtoje konferencijoje, Klaipėda, 2010 09 14
Genienė Z. „Klaipėdos šaulių organizacijos veikla, Šaulių namų istorinė raida 1856–2004“. Klaipėdos koncertų salė, 2010 09 18
Genys J. „Palangos kurorto jūrinės kultūros paveldo išsaugojimo galimybės“. Pranešimas III Palangos kultūros paveldo konferencijoje „Palangos kultūros paveldas: architektūra ir urbanistika“. Palanga, 2010 09 24
Simanaitienė S. „Iš kultūros į natūrą“ // „Klaipėda“, 2010 11 24

2009 metai

Songailaitė R. Biržų pilis: istoriografija ir archeologinių tyrimų apžvalga I. Istoriografija //Žiemgala. 2009, Nr. 2, p. 4–11 
Genienė Z.  
Gargždai XVI–XVIII a. žemėlapiuose // Gargždų istorija LDK laikotarpiu. Klaipėda, 2009 
Genienė Z. 
Kretingalės seniūnijos paveldas // Kretingalės seniūnija: istorija, kultūros paveldas, žmonės, gamta [fotoalbumas].  Kaunas, 2009, 72 p. 
Genienė Z. [Tekstai] // 
Veiviržėnų seniūnijos kultūros paveldas [fotoapybraiža]. Klaipėda, 2009, 176 p. 
„Pirmieji lietuviai Teksase“. Sud.: Čiubrinskas V., Genys J. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2009

Genienė Z. Istorinė Mažoji Lietuva // Pirmieji lietuviai Teksase [parodos katalogas].  Klaipėda, 2009, p. 1316 (lietuvių klb.), p. 1619 (anglų klb.)
Genys J.  
Įžanginis žodis // Pirmieji  lietuviai  Teksase  [parodos katalogas].   Klaipėda, 2009, 4 p. (lietuvių klb.), 5 p. (anglų klb.)
Sondrena Skulptūraitė 
Muziejininkių nuotykiai Italijoje IIII // Klaipėda, 2009 09 2311 25
Simanaitienė S.
 
Išeinanti kultūra // www.kulturpolis.lt, 2009 11 23
Simanaitienė S. D. Matulaitės skulptūros grįžo į parką po restauracijos // www.kulturpolis.lt, 2009 05 25
Simanaitienė S.   
Skulptūrų parkas  –  šiuolaikinio   klaipėdiečio   tapatybės   paieškai   // www.kulturpolis.lt, 2009 03 18 

2008 metai

Genienė Z. „Tilžės aktui – 90“. Pranešimas  KU mokslinėje konferencijoje „Lietuvininkai ir lietuviai: pietizmas ir tautinis sąmoningumas“, skirtoje 90-osioms Tilžės akto metinėms paminėti. Klaipėda, 2008 11 28
Genys J. 
Istorinių laivų išsaugojimas: esama situacija ir perspektyvos. Pranešimas KU mokslinėje konferencijoje. Klaipėda, 2008 11 27
Kavaliauskienė A. 
„Baltų meno atspindžiai lietuvininkų buities bei kulto reikmenų ir aprangos detalių puošyboje“. Pranešimas  KU mokslinėje konferencijoje „Lietuvininkai ir lietuviai: pietizmas ir tautinis sąmoningumas“, skirtoje 90-osioms Tilžės akto metinėms paminėti.Klaipėda, 2008 11 28
Genienė Z. „Palangos raidos ypatumai XIX a. antroje pusėje – XX a. pirmoje pusėje“ //„Palangos kultūrinis paveldas: būti ar nebūti?“. Palanga, 2008
Songailaitė R. 
„Klaipėdos senamiesčio archeologiniai tyrimai 2005–2008 m.“. Paskaita-seminaras Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdos m. istorijos mokytojams. Klaipėda, 2008 11 06
Kavaliauskienė A. 
Rožės perkeltinės reikšmės lietuvių ir slavų folklore. Pranešimas Kultūros, filosofijos ir meno institute vykusioje  mokslinėje konferencijoje Baltų tautų senosios kultūros panašumai ir skirtumai. Vilnius, 2008 10 23
Kavaliauskienė A. 
Nulaužto žiedo simbolika lietuvininkų dainose // RES HUMANITARIAE III, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008, p.  100115 

2007 metai

„Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923. Sud.: Genienė Z., Vaičiūnienė S. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2007
Žukas J. [Įžanginis straipsnis] // Prancūzai Klaipėdoje 19201923. Klaipėda, 2007, p. 47

Blagnytė O. Mokymas ir mokymasis muziejuje. Muziejaus patirtis (Švedija). Pranešimas Leonardo da Vinci programos projekto Mokausi ir mokau muziejuje patirties sklaidos seminare VŠĮ  Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. 2007 09 27
Genienė Z. 
A. Brako šeimos archyvinis palikimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkiniuose // Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti. Klaipėda, 2007, p. 97104
Genienė Z. 
Palangos bažnyčios statybos istorijos fragmentai // Palanga. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai. Vilnius, 2007
Genienė Z. 
Palangos bažnyčios statybos istorijos fragmentai. Pranešimas mokslinėje konferencijoje, skirtoje Palangos bažnyčios statybos 100-mečiui. Palanga, 2007 06
Genys J. [Tekstas bukletui] // 
Lietuvos jūrinis paveldas. 2007 09
Genys J. 
Baltijos regiono jūrinės kultūros paveldas. Pranešimas KU mokslinėje konferencijoje. 2007 10
Našutinskaitė D. 
Edukacinių užsiėmimų pritaikymas, ugdant pilietiškumą. Pranešimas  konferencijoje Moralinių nuostatų ir pilietiškumo ugdymas pagrindinėje mokykloje. Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla. 2007 01 04
Varkalis D. 
Klaipėdos krašto senosios kalvystės palikimas. Pranešimas konferencijoje Miestų kultūros paveldas Lietuvos muziejuose. Klaipėda, 2007 05 03

2006 metai

Bračiulienė R. Prašmatniosios Bandužių kapinyno moterys ir jų vyrai senajame geležies amžiuje // Lietuvos archeologija, 2006
Genienė Z. 
Lypkių dvaras // Klaipėdos dvarai. Klaipėda, 2006, p. 121125
Genienė Z. 
Brožynų dvaras // Klaipėdos dvarai. Klaipėda, 2006, p. 126128
Genienė Z. 
Ad. Brako šeimos archyvinis palikimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkiniuose. Pranešimas mokslinėje konferencijoje Užmaršties dulkes nubraukus Klaipėdos krašto Ad. Brako 120-ąsias gimimo metines minint
Genys J. 
Svarbiausios Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklos kryptys // Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. Vilnius, 2006, p. 297312
Našutinskaitė D. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacinė veikla ir jos vaidmuo formuojant istorinę savimonę bei tautines vertybes // Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. Vilnius, 2006, p. 359362 

2005 metai

Genys J. Historic Harbours in Lithuania // Urban Heritage-Collective Privilege. Report on 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum. National Board of Antiquaities of Finland. 2005, p.135138
Genys J. 
Archeologiniai tyrimai Klaipėdoje, Turgaus g. Nr. 13 // ATL 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 185187  

2004 metai

Budginienė I. Lietuviška periodinė spauda Rytprūsiuose (iki XX a. pr.). Paskaita Klaipėdos žemės ūkio kolegijoje, 2004 05
Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Įvad. str. aut. Genys J. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2004

Genys J. [Įžanginis straipsnis] // Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Klaipėda, 2004, 95 p.
Karalius S. 
Rezistencinės kovos Klaipėdos krašte. Dvi paskaitos SKAT jaunimo stovyklos dalyviams, 2004 01
Našutinskaitė D. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacinė veikla 2004 m.“.Pranešimas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre seminare Muziejų edukacinė programos. Vilnius, 2004 10
Našutinskaitė D. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacinė veikla. Pranešimas Klaipėdos m. lietuvių k. mokytojų konferencijoje Edukacinės ir individualiosios programos. Teminiai planai. Jų rengimo metodika, struktūra ir turinys. Klaipėda, 2004 11
Našutinskaitė D. 
Klaipėdos m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei jo padalinių (Kalvystės ir Pilies muziejų) edukacinė veikla. Pranešimas Klaipėdos apskrities muziejų, kultūros įstaigų ir mokyklų darbuotojų konferencijoje Kultūrinių edukacinių programų plėtra Klaipėdos apskrityje. Klaipėda, 2004 12
Žukas J. 
Kultūrų sąveika Klaipėdos krašte: istorinė apybraiža. Pranešimas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės konferencijoje Kultūrų sąveika daugiatautėje aplinkoje. Juodkrantė, 2004 05 20
Žukas J. 
Lietuvos istorinės raidos bruožai. Paskaita Lietuvos ir Vokietijos teisėtvarkos įstaigų darbuotojų seminare Lietuva kelyje į naują socialinę ir teisinę sistemą. Juodkrantė, 2004 05 31
Žukas J. 
Žydai Klaipėdoje. Pranešimas Europos kultūros paveldo dienų renginyje, skirtame Lietuvos žydų kultūros paveldui. Klaipėda, 2004 09

2003 metai

Genienė Z., Žukas J. Kova dėl Klaipėdos. 1923-ieji. Leidėjas: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Klaipėda, 2003
Genienė Z. 
Gastronomie, Tourismus und Feste in Klaipėda im 19. und der ersten Hälfte  des 20. Jahrhunderts // Im Wandel der Zeiten: Die Stadt Memel im 20. Jahrhundert.  Nordost- Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge. Band X/2001, Lüneburg, p. 211234
Genys J., Andrijauskas E. 
Zur Stadtentwicklung und Architektur Klaipėdas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert // Im Wandel der Zeiten: Die Stadt Memel im 20. Jahrhundert.  Nordost- Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge. Band X/2001, Lüneburg, p. 187210
Genys J. 
Lietuvos švyturiai. Pranešimas Baltijos šalių kultūros paveldo forume. Gdanskas, 2003 09
Genys J. Nauja knyga apie Klaipėdos istoriją ir archeologiją. (Žulkus V. Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija. Vilnius, 2002) // [Acta historica universitatis Klaipedensis. IX] Klaipėdos kraštas 
19201924 m. archyviniuose dokumentuose. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2003, p. 156159
Genys J., Žulkus V., Kavaliauskas L. 
Lietuvos jūrinis paveldas [lankstinukas]. Klaipėda,2003
Kavaliauskas L., Genys J. 
Lithuania's Lighthouses // Baltic Sea Identity. Common Sea Common Culture? 1st Cultural Heritage Forum. Gdansk 3rd6th April 2003 at the Polish Meritime Museum in Gdansk. 2003, p. 9192
Žukas J. 
Ar buvo jūriniai laivai viduramžių Klaipėdoje (12521525)?“. Pranešimas mokslinėje konferencijoje Mažieji Klaipėdos istorijos tyrimai. Klaipėda, 2003 10
Žukas J. 
Soziale und wirtschaftliche Entwicklung Klaipėdas/Memels von 1900 bis 1945 // Im Wandel der Zeiten: Die Stadt Memel im 20. Jahrhundert.  Nordost- Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge. Band X/2001, Lüneburg, p. 75116
Žukas J. [Recenzija leidiniui] 
Elertas D. Kopgalis // Klaipėdos kraštas 19201924 m. archyviniuose dokumentuose [Acta Historica Universitatis Klaipedensis. IX]. Klaipėda, 2002, p. 136137
Žukas J., Genys J. 
Klaipėdos pramonės istorinė raida ir industrinio paveldo panaudojimas //Istoriniai miestai. Sena ir šiuolaikiška. Vilnius, Savastis. 2003, p. 184194 

2002 metai

Genienė Z. Šventės ir kasdienybė // Klaipėda. Istorija populiariai. Klaipėda, 2002, p. 69104
Genys J., Genienė Z., Žukas J. 
Senasis miestas prie Baltijos  visada atviras visiems // Šventės laikraštis. 2002 07 292002 08 01
Genys J., Andrijauskas E. 
Klaipėdos urbanistika ir architektūra po Didžiojo gaisro //Klaipėda. Istorija populiariai. Klaipėda, 2002, p. 121152
Genys J. 
Kieno jubiliejų mini Klaipėda? // Vakarų ekspresas. 2002 04 23
Genys J. [Jubiliejinės Lietuvos banko monetos, skirtos Klaipėdos 750-mečiui, lankstinuko tekstas]. 2002 04
Genys J. 
Žardės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius,  2002, p. 2830
Masiulienė I., Genys J. [Klaipėdos pilies muziejaus lankstinuko tekstas]. Klaipėda, 2002
Žukas J. 
Klaipėdos ekonominė raida // Klaipėda. Istorija populiariai. Klaipėda, 2002, p. 4368
Žukas J. 
Iš Klaipėdos praeities // Baltija. 2002, p. 129152

2001 metai

Genys J., Žulkus V. Pratarmė // Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001, p. 78
Genys J., Baublys A. 
Biržų pilis ir miesto įtvirtinimai // Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001, p.199228
Našutinskaitė D. 
Edukacinių programų kūrimas ir įgyvendinimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Pranešimas seminare Meno pažinimo programų kūrimas muziejuose. Vilnius, 2001 09 1718
Šližytė J. 
Klaipėdos muziejai ir turizmas. Pranešimas konferencijoje Ar Klaipėda patrauklus miestas turizmui?“. Klaipėda, 2001 05
Žukas J. 
Emilio Forbeko Lietuva // "Baltija. 2001, p. 8287
Žukas J. 
Viduramžių Klaipėda  mažas pasienio miestelis prie marių // Jūra. 2001, Nr. 2/4, p. 6869

2000 metai

Bračiulienė R. Tyrinėjimai Klaipėdoje, buvusiame Vitės priemiestyje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 413414
Bračiulienė R., Brazauskas M., Genys J
. 
Tyrinėjimai Žardės gyvenvietėje 1999 m. //Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 8687
Genys J. 
Žvalgomieji tyrinėjimai Švėkšnoje 1998 metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 426427
Genienė Z., Genys J. 
Varnių kunigų seminarija. Vilnius, 2000
Genys J. 
Naujo muziejaus Klaipėdos piliavietėje vizija // Muziejininkystės biuletenis. 2000, Nr.1, p. 6
Genienė Z. 
Olando kepurė. Pavadinimas, istorinė raida. Tyrimo medžiaga deponuota fonduose 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.