Bendra apžvalga

Muziejaus rinkiniuose šiuo metu yra saugoma apie 117 tūkst. eksponatų. Chronologiškai jie apima laikotarpį nuo akmens amžiaus iki mūsų dienų. Pagrindiniai skyriai, pagal kuriuos yra skirstomi eksponatai yra šie: archeologijos, istorijos, etnografijos ir šiuolaikinis. Archeologijos skyriaus eksponatai užima didžiausią dalį. Čia saugomi ypač vertingi priešistorės paveldo objektų Bandužių, Baitų, Slengių, Vidgirių kapinynų, Žardės geležies amžiaus gyvenvietės radiniai. Istorijos skyriaus eksponatų fondą sudaro: spaudos, dokumentikos, ikonografijos, kartografijos bei numizmatikos eksponatai. Didelę istorinę vertę turi senųjų fotografijų, stiklo negatyvų ir atvirukų kolekcija. Muziejus yra sukaupęs virš 9 000 fotografijų (seniausios iš XIX a. 89 dešimtmečio) ir negatyvų, virš 700 atvirukų. Daugiau kaip 9 300 eksponatų siekiančioje spaudos kolekcijoje randame retų knygų ir periodikos leidinių, tarp jų – Martyno Liudviko Rėzos 1816 metais Karaliaučiuje išleista Biblija. Dokumentų kolekciją sudaro apie 12 000 eksponatų. Dominuoja XIX a. pab.XX a. pr. medžiaga. Kartografijos rinkinyje yra Ptolemėjaus, K. Hennenbergerio ir kitų žymių kartografų sudarytų žemėlapių. Numizmatikos kolekcijoje saugomos 1 338 monetos ir 819 banknotų. Sukaupta virš 11 000 etnografinių eksponatų. Tai namų apyvokos reikmenys, medinės skulptūros, baldai, audiniai, kalvystės dirbiniai ir kt. 

Klaipėdiečių namų apyvokos daiktai. XX a. pr. Klaipėdiečių namų apyvokos daiktai. XX a. pr.

Nedidelė, bet vertinga muziejaus paveikslų kolekcija. K. Olenštaino (K. Eulenstein), K. Knaufo (Carl Knauf), A. Taichmano (A. Teichmann), A. Savicko, G. Bagdonavičiaus ir kitų dailininkų darbuose dominuoja Kuršių nerijos ir marių, Mažosios Lietuvos vietovių vaizdai. 

Buities rakandai iš muziejaus etnografinio rinkinio.  M. Brazausko nuotr. Buities rakandai iš muziejaus etnografinio rinkinio. M. Brazausko nuotr.

Muziejaus rinkinys pastaraisiais metais ženkliai pagausėjo privačių asmenų, dovanojusių ištisas kolekcijas, dėka. Didžiausias yra A. Forbeko ( A. Vorbeck) fondas, kuriame sukauptas apie 2000 dokumentų, foto nuotraukų, pašto ženklų, laiškų ir kt. eksponatų, svarbių XIX a. pab.XX a. pr. Klaipėdos miesto ir krašto istorijai. Panašios apimties yra ir D. Varkalio fondas, kuriame sukaupta tematiškai labai įvairi Mažosios Lietuvos istorinį paveldą atskleidžianti medžiaga. Muziejuje depozito teisėmis perduoto architektūros istoriko dr. J. Tatorio rinkinyje saugomi Klaipėdos architektūros istorijai svarbūs dokumentai, paties J. Tatorio lietos akvarelės. 

Dailininkė J. Kinderytė muziejui padovanojo 9 įspūdingo dydžio rištus kilimus. K. Demerecko nuotr. Dailininkė J. Kinderytė muziejui padovanojo 9 įspūdingo dydžio rištus kilimus. K. Demerecko nuotr.

Tekstilės ir gintaro dirbinių kolekcijos pasipildė tautodailininkų J. ir V. Mickevičių dovanotais gintaro ir metalo suvenyrais ir papuošalais bei jų austais rankšluosčiais ir juostomis. 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.