2013 metai

Projektas „Katalogo „Klaipėdos sukilimas – įvykiai ir žmonės“ leidyba“ 

Projekto paraiška teikta LR kultūros ministerijos švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo finansavimo programai, gautas finansavimas – 20 000 Lt.Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto istorijos katedra, išleistas katalogas „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“, pristatantis 1923 m. sausio 15 d. įvykius. Kataloge atsispindėti įvykiai Klaipėdos krašte, prasidėję Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje ir baigęsi 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimu prie Lietuvos. Ypatingas dėmesys skiriamas asmenybėms, rengusioms ir dalyvavusioms krašto prijungimo akcijoje: politikams, karininkams,  šauliams, klaipėdiškiams. Leidinys gausiai iliustruotas ikonografine ir dokumentine medžiaga iš įvairių Lietuvos muziejų, archyvų ir privačių rinkinių.Leidinyje pateikiami straipsniai:1. Dr. J. Genys. Pratarmė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.2. Prof. dr. V. Vareikis. 1923 metų žygis Klaipėdos krašte, Klaipėdos universitetas.3. Z. Genienė, S. Vaičiūnienė. Parodos „Kova dėl Klaipėdos – įvykiai ir žmonės“ tekstai ir išplėstiniai komentarai, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.Leidinio apimtis – 96 puslapiai, tiražas – 500 egz. Jame pateikta apie 140 vienetų įvairios ikonografinės ir kartografinės medžiagos. Visi tekstai leidinyje pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys skirtas plačiajai visuomenei. 

Projektas „ Slengių kapinyno radinių konservavimas ir restauravimas“

Projekto paraiška teikta LR kultūros ministerijos muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo programai, gautas finansavimas – 7 000 Lt. 

Tęstinis projektas „Leidinio „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“ parengimas spaudai. Konferencijos medžiaga ir parodos katalogas“

Projekto paraiška teikta LR kultūros ministerijos muziejinės veiklos finansavimo programai, gautas dalinis finansavimas – 6 000 Lt. 

Projektas „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta K. Donelaičio metams paminėti“ 

Projekto paraiška teikta LR kultūros ministerijos kultūros kelių  ir kultūrinį turizmą skatinančių projektų programai, gautas finansavimas – 50 000 Lt (plačiau>>). 

 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.