Leidyba

Klaipėdos miesto istorija
Klaipėdos miesto praeitis – vienas iš daugelio knygos autoriaus dr. Vasilijaus Safronovo tyrimų interesų. Skaitytojui pateikiama svarbiausių miesto istorijos temų santrauka paremta beveik 20 metų trukusia istorijos šaltinių ir literatūros paieška Lietuvos ir kitų šalių saugyklose bei jų kritine analize. Leidinyje sugulė ne tik ankstesnių tyrimų rezultatai, bet ir pirmą kartą skelbiama medžiaga.

Išleido Mažosios Lietuvos istorijos muziejus bendradarbiaudamas su KU BRIAI ir Klaipėdos m. savivaldybe.

Leidykla: UAB Petro ofsetas
Metai: 2020

 
 
 

 Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas. XV a.–XX a. I pusė

Leidinyje pristatomi Vakarų Lietuvos gyventojų istoriniai drabužiai, aprangos priedai ir papuošalai pagal Lietuvos muziejuose saugomą Vakarų Lietuvos archeologinę, Klaipėdos krašto ir Rytprūsių ikonografinę, etnografinę medžiagą. Siekiama atskleisti kuršių ir Mažosios Lietuvos regiono gyventojų aprangos bei nešiosenos savitumą, tradicijų tąsą, atskirų aprangos elementų ir papuošalų išskirtinumą, tekstilės spalvų bei raštų įvairovę.

Leidykla: Standartų spaustuvė

Metai: 2017


Pilsoto žemės pilys

Leidinys skirtas plačiajai visuomenei. Jame kalbama apie mažiausioje, bet turtingoje ir svarbioje, abipus dabartinio Klaipėdos miesto pamariu bei pajūriu ištįsusioje buvusioje kuršių žemėje – Pilsote – esančius piliakalnius, rašoma kaip šiuos atpažinti, gausu atraktyvios iliustracinės medžiagos. Tekstų autorius  žurnalistas, kraštotyrininkas Denisas Nikitenka.

Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė

Metai: 2018 


Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai. XIV a. – XIX a. vidurys 

Tai solidus leidinys apie Klaipėdos archeologų surastus koklius. Jų per laikotarpį nuo 1968 metų iki dabar rasta tūkstančiai, seniausi pagaminti prieš 700 metų. Tai puikūs taikomojo meno pavyzdžiai su bibliniais siužetais, pasaulietiniais populiariais Renesanso epochos „pasakojimais“, svarbių politinių ir ne tik veikėjų portretais. Galima sakyti, jog tai senosios Klaipėdos meno albumas (virš 330 vaizdų), nes kitokių vaizdų – graviūrų, paveikslų ir pan. – iš viduramžių ar naujųjų amžių Klaipėdos beveik nėra.

Leidykla: UAB „Petro ofsetas“

Metai: 2015

Lietuvos jūrinės kultūros raida 1925–2014. Jūros šventės 

Leidinys skirtas Jūros šventės 80-ies metų sukakčiai paminėti. Leidinyje apžvelgiama švenčių istorinė raida, koncepcijų kaita bei scenarijai: nuo jūrinės kultūros tradicijų gimimo ir puoselėjimo tarpukario Lietuvoje iki šių dienų naujų tradicijų bei originalių jūrinį miesto tapatumą formuojančių renginių kūrimo. Knyga gausiai iliustruota ikonografine ir dokumentine medžiaga iš įvairių Lietuvos muziejų bei privačių rinkinių.

Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė

Metai: 2015

Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės
Leidinys skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos Respublikos 90-ies metų sukakčiai paminėti. Jame apžvelgiami 1920-1923 metų istoriniai įvykiai Klaipėdos krašte. Ypatingas dėmesys skiriamas asmenybėms, rengusioms ir dalyvavusioms krašto prijungimo akcijoje: politikams, karininkams, šauliams, klaipėdiškiams. Leidinys gausiai iliustruotas ikonografine ir dokumentine medžiaga iš įvairių Lietuvos muziejų, archyvų ir privačių rinkinių.
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė

Metai: 2013

Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava
Leidinyje autorių kolektyvas pristato Klaipėdos miesto formavimosi ypatybes, aptaria miesto antspaudo, herbo, vėliavos kilmę, raidą, nagrinėja antspaude, herbe panaudotų simbolių semantiką. Leidinys gausiai iliustruotas dokumentine medžiaga iš Lietuvos, Latvijos muziejų, bibliotekų, Vokietijos, Švedijos, Lietuvos archyvų.
Leidėjai: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas 
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2012 

Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai
Knyga „Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“ – pirmoji knyga apie sunaikintas Klaipėdos (Memelio) senąsias miesto kapines (1820–1975) ir sovietmečiu jų vietoje įkurtą Skulptūrų parką. Dvi prieštaringos šios vietos tapatybės – istorinės kapinės ir lietuvių modernios skulptūros galerija po atviru dangumi – lig šiol nėra įgavusios pozityvaus vertinimo miestiečių savimonėje
Leidykla: UAB „Druka“
Metai: 2012 

Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid.XIX a. 
Kataloge pristatomi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fonduose saugomi XIV a. vid.–XIX a. būdingiausi buitinės keramikos radiniai, rasti Klaipėdos pilyje bei senamiestyje archeologinių tyrimų metu nuo 1975 iki 2010 m. 
Išleido Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Spaudė UAB „Sapnų sala“
Metai: 2010 

Pirmieji lietuviai Teksase
Katalogas supažindina su pirmaisiais lietuvių emigrantais, XIX a. viduryje išvykusiais iš Šilokarčemos apskrities (buv. Rytų Prūsija) ir įsikūrusiais Teksaso valstijoje. Gausi dokumentinė, ikonografinė medžiaga, saugoma palikuonių asmeniniuose rinkiniuose, valstybiniuose muziejuose, bei moksliniai staipsniai atskleidžia emigracijos problemas, pirmųjų lietuvių Teksase kultūrinį paveldą ir jų tapatumą. 
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2009 

Prancūzai Kaipėdoje 1920–1923 
Ši knyga yra Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parengtos parodos katalogas. Įvadiniai straipsniai bei iliustracijos iš Prancūzijos privačių archyvų bei Lietuvos muziejų rinkinių supažindina su prancūzų administracija Klaipėdos krašte 1920–1923 m., jos kasdienybe, šventėmis ir svarbiausiais veikėjais. Dalis  fotografijų ir dokumentų publikuojama pirmąkart.

Leidykla: IĮ „Libra Memelensis“ 
Metai: 2007 

Mažosios Lietuvos istorijos paminklai
Šiame albume pirmą kartą vertingiausi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus eksponatai, sukaupti per ilgą muziejaus gyvavimo istoriją. Tai gausus  archeologinių radinių rinkinys, senieji raštijos paminklai, iškiliausi kartografijos lakštai, fotografijos, graviūros  bei numizmatikos ir etnografijos, kalvystės pavyzdžiai. Leidinys reprezentuoja Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą. 
Albumas išleistas ir skaitmeninėse laikmenose lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.
Leidykla: IĮ „Libra Memelensis“ 
Metai: 2004

Kova dėl Klaipėdos. 1923-ieji
Katalogas. Muziejuje surengus įdomią ir gero vertinimo sulaukusią parodą, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 80-mečiui, kilo mintis jos eksponatų pagrindu išleisti išsamų katalogą. Sukauptą medžiagą papildžius įvadiniu straipsniu bei kitų šalies muziejų bei archyvų rinkiniuose saugomais dokumentais, dienos šviesą išvydo leidinys, pirmąkart taip išsamiai ir koncentruotai atspindintis svarbų Lietuvos istorijos epizodą.
Išleista ir elektroninė knygos versija lietuvių kalba.
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2003 

Vakarų baltų istorija ir kultūra II
Knygoje pateikiami straipsniai  archeologijos, Mažosios Lietuvos istorijos, kultūros istorijos, etnografijos ir kitomis temomis. Straipsnių autoriai: Banytė R., Smirnova M., Demereckas K., Žukas  J., Juška A., Mališauskas J., Purvinas M., Purvinienė M., Kšanienė D., Barfod J., Blau E., Saulėnienė J. 
Leidykla: „Ryto“ spaustuvė

Metai: 1995
 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.