ES finansuojami projektai

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „EUROPEANA PHOTOGRAPHY“ 

Europeana Photography“ projektas skirtas skaitmeninti senąsias fotografijas, sukurtas 1839–1939 m. laikotarpiu ir informaciją apie jas (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius sklaidai skirtus vaizdus) pateikti į bendrą Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“. Projektas buvo įgyvendinamas 2012–2015 m. Išsamiau>> .  

Kita informacija apie šį projektą: 

COMENIUS REGIO PARTNERYSTĖS PROJEKTAS „KOKIA GI TIKROJI ISTORIJA?“ 
2009–2011 m.
 

Projektas buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai. Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas www.smpf.lt. 
Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinė mokykla, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus,Lietuvos jūrų muziejus bei Stockport Metropolitan Borough Council (Didžioji Britanija), Hazel Grove High School and Technology School (Didžioji Britanija), Bramall Hall (Didžioji Britanija). 
Projekto idėja buvo
 paskatinti dviejų regionų – Stockport (Jungtinėje Karalystėje) ir Klaipėdos – bendradarbiavimą, kurio metu vietiniai muziejai ir mokyklos kūrė edukacinius užsiėmimus, iliustruojančius regiono istorinius įvykius (plačiau>>).
Projekto partnerių susitikimuose Didžiojoje Britanijoje dalyvavo ir dvi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojos: Edukacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja Diana Našutinskaitė (2010 m. sausio 12–16 d.) bei direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Asta Grušelionienė (2011 m. sausio 13–19 d. bei balandžio 14–20 d.). 
 

KLAIPĖDOS KULTŪRININKAI STAŽAVOSI EUROPOJE
2009 m. liepos 26 d. – rugsėjo 6 d.
 

Grupė uostamiesčio kultūros specialistų šią vasarą sėmėsi idėjų ir naujos patirties Ispanijoje, Italijoje ir Turkijoje. 
Taip VŠĮ „Menų gatvė“, gavusi dotaciją iš Švietimo mainų paramos fondo ir bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi bei Dailės parodų rūmais, įgyvendino Leonardo da  Vinci’o mobilumo programos projektą „Kultūros projektai miesto žmonėms“. 
Po du kultūros darbuotojus iš kiekvienos įstaigos šią vasarą vyko stažuotis į tris Europos šalis – Ispaniją, Italiją ir Turkiją. Projekto tikslas – gerinti kultūros darbuotojų darbo kokybę bei gebėjimus įgyjant patirties kitur, pasisemiant idėjų bei ieškant partnerių ir bendradarbiavimo galimybių naujiems projektams. 
 Liepos 26-ąją – rugpjūčio 16-ąją „Menų gatvės“ direktorė Kristina Žilytė ir projektų vadovė Kristina Skrebytė buvo išvykusios stažuotis Granados kultūros organizacijose. 
 Rugpjūčio 2–23 dienomis Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojos Sondra Simanaitienė ir Odeta Blagnytė stažavosi Italijos Lečės regiono kultūrinėse įstaigose. 
Rugpjūčio 16-ąją – rugsėjo 6-ąją Dailės parodų rūmų atstovai Akvilė Eglinskaitė ir Darius Vaičekauskas patirties sėmėsi Turkijos kultūros sostinėje Stambule, kur lankėsi įstaigose, veikiančiose kultūros vadybos srityse. 
Klaipėdiečiai projekto dalyviai įgyta patirtimi spalio 13 d. pasidalijo su kitų uostamiesčio bei apskrities kultūros įstaigų darbuotojais baigiamajame projekto renginyje – informaciniame patirties sklaidos seminare, kuris vyko Dailės parodų rūmuose.
 

Visi projekto dalyviai po baigiamojo seminaro Visi projekto dalyviai po baigiamojo seminaro
 

XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas
2006–2008 m.
 

Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“. 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.
Projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje.
Mūsų muziejuje projekte dalyvavo 17 žmonių. Jie mokėsi pagal šias programas: 1. Marketingo komplekso elementų efektyvus panaudojimas; 2. Ekspozicijų ir parodų rengimas; 3. Anglų kalba; 4. Vokiečių kalba; 5. Kompiuterinio raštingumo mokymai; 6. Kompiuterinių programų galimybių išnaudojimo didinimas. 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.